• Zarządzanie zmianą

  2 dni, 16 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Poznanie idei asertywności, sposobu wyznaczania granic
  • Przekształcenie własnego sposobu myślenia na monolog wspierający
  • Poznanie technik asertywnej komunikacji – radzenia sobie z krytyką, wyrażania własnych opinii, odmawiania
  • Poznanie narzędzi asertywnego rozwiązywania konfliktów

  Korzyści

  • Abc

  Zakres tematyczny

  • Abc
All Posts
×