• Wystąpienia publiczne

  2 dni, 16 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Poznanie idei asertywności, sposobu wyznaczania granic
  • Przekształcenie własnego sposobu myślenia na monolog wspierający
  • Poznanie technik asertywnej komunikacji – radzenia sobie z krytyką, wyrażania własnych opinii, odmawiania
  • Poznanie narzędzi asertywnego rozwiązywania konfliktów

  Korzyści

  • Abc

  Zakres tematyczny

  • Wystąpienie publiczne – wyzwanie czy problem?
  • Ekspozycja społeczna i jej wpływ na jakość wystąpienia
  • Cel wystąpienia, czyli na czym nam zależy?
  • Struktura wystąpienia
  • Zasady 4P w wystąpieniach
  • Jak przygotować wystąpienie w pięciu krokach?
  • Komunikacja niewerbalna: wygląd, strój, postawa ciała, praca rąk, mimika, kontakt z odbiorcami
  • Komunikacja werbalna: logika przekazu, poprawność języka, tempo, głośność i sposób mówienia, unikanie błędów językowych
  • Radzenie sobie z tremą w czasie wystąpień publicznych
  • Ćwiczenie sposobu mówienia - dykcja, oddech, poprawność językowa
  • Wystąpienia w praktyce
All Posts
×