• Wsparcie HR

   

  Szkolenie VIP to elastyczny pakiet usług wspomagających działania HR

  Wsparcie HR

  Wsparcie HR ma na celu odciążenie działów HR i outsourcing do Pracowni Rozwoju tych usług, które ze względu na czasochłonność

   

  Jak to działa?

  Poznajemy się wzajemnie, a potem:

  • Spotykamy się i ustalamy jakie działania HR mogą lub powinny być przekazane do realizacji Pracowni Rozwoju z korzyścią dla Waszej firmy – często jest dłuższy proces.
  • Poznajemy Wasze wewnętrzne wymagania, oczekiwania, standardy działania i wszystko, co niezbędne do prawidłowej realizacji usług.
  • Negocjujemy warunki kontraktu.
  • Podpisujemy umowę na określony czas.
  • Realizujemy dla Waszej firmy zadania na najwyższym poziomie wspierając dział HR.

   

  Co składa się na pakietu usług?

  Pakietu usług obejmuje te usługi, na które się umówimy. Mogą to być:

  • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników
  • Opracowanie planów szkoleń
  • Poszukiwanie dostawców usług szkoleniowo-rozwojowych (trenerów, firm)
  • Poszukiwanie ośrodków szkoleniowych, organizacja transportu
  • Negocjowanie warunków realizacji usług
  • Nadzorowanie jakości szkoleń i innych usług rozwojowych
  • Ewaluacja szkoleń i innych usług rozwojowych
  • Przygotowanie raportów

   

  Korzyści

  • Możliwość koncentracji HR na najbardziej istotnych działaniach z punktu widzenia firmy dzięki outsourcingowi części usług
  • Zmniejszenie obciążenia HR czasochłonnymi procesami jak poszukiwanie dostawców czy negocjowanie warunków
  • Oszczędności finansowe dzięki zlecaniu wybranych usług Pracowni Rozwoju

   

All Posts
×