• Trudne sytuacje w obsłudze klienta

  1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Poznanie idei asertywności, sposobu wyznaczania granic
  • Przekształcenie własnego sposobu myślenia na monolog wspierający
  • Poznanie technik asertywnej komunikacji – radzenia sobie z krytyką, wyrażania własnych opinii, odmawiania
  • Poznanie narzędzi asertywnego rozwiązywania konfliktów

  Korzyści

  • Abc

  Zakres tematyczny

  • "Trudny klient czy" czy "trudna sytuacja"?
  • Rodzaje trudnych sytuacji
  • Pętla konfliktu - rozumienie trudnych sytuacji w obsłudze
  • Nieprzyjemne emocje jako źródło informacji
  • Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach
  • Agresja, uległość, asertywność w obsłudze klienta - możliwe scenariusze
  • Przyjmowanie postawy asertywnej
  • Techniki asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach
  • Prawa klienta a prawa pracowników - podstawy równowagi