• Program ramowy

  Trener kompetencji w biznesie

 • Moduł I

  Warsztat trenera

  Wprowadzenie do uczenia dorosłych

  Aktywne metody szkoleniowe

  Szkolenie na początek

  Komunikacja w biznesie

  Warsztat on-line

  Platformy do pracy on-line

 • Moduł II

  Warsztat trenera

  Diagnoza potrzeb

  Ewaluacja i efektywność biznesowa szkoleń

  Szkolenie na początek

  Motywowanie pracowników

  Zarządzanie międzypokoleniowe w organizacji

  Warsztat on-line

  Specyfika szkoleń w sieci

 • Moduł III

  Warsztat trenera

  Projektowanie szkoleń

  Szkolenie na początek

  Negocjacje w biznesie

  Samouczące się organizacje

  Warsztat on-line

  Aktywne metody w szkoleniach on-line

 • Moduł IV

  Warsztat trenera

  Autoprezentacja i wizerunek trenera

  Szkolenie na początek

  Wystąpienia publiczne

  Storytelling

  Warsztat on-line

  Rynek szkoleniowy

  Trener na rynku

 • Moduł V

  Warsztat trenera

  Zastosowanie symulacji i gier szkoleniowych

  Szkolenie na początek

  Analiza transakcyjna w budowaniu relacji biznesowych
  Sprzedaż i obsługa klienta

  Warsztat on-line

  Sposoby pozyskiwania klientów

 • Moduł VI

  Warsztat trenera

  Radzenie sobie z oporem i zakłóceniami

  Szkolenie na początek

  Radzenie sobie z konfliktami

  Warsztat on-line

  Ścieżka kariery trenerskiej

 • Moduł VII

  Warsztat trenera

  Etiudy trenerskie

  Superwizja w pracy trenera

  Warsztat on-line

  Co po kursie?