• Profesjonalna obsługa klienta

  1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Poznanie idei asertywności, sposobu wyznaczania granic
  • Przekształcenie własnego sposobu myślenia na monolog wspierający
  • Poznanie technik asertywnej komunikacji – radzenia sobie z krytyką, wyrażania własnych opinii, odmawiania
  • Poznanie narzędzi asertywnego rozwiązywania konfliktów

  Korzyści

  • Abc

  Zakres tematyczny

  • Specyfika obsługiwanych klientów - ich potrzeby i oczekiwania
  • Profesjonalna obsługa klienta czyli jaka?
  • Budowanie wizerunku organizacji w oczach klienta
  • Budowanie wizerunku osobistego
  • Motywacja do profesjonalnej obsługi
  • Standardy profesjonalnej obsługi i ich konstruowanie
  • Budowanie relacji z klientem
  • Aktywne słuchanie w obsłudze klienta
  • Komunikacja werbalna i pozawerbalna w procesie obsługi
  • Reklamacje i ich znaczenie w doskonaleniu obsługi klienta