• Negocjacje

  2 dni, 16 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Poznanie podstawowych pojęć związanych z negocjacjami
  • Wzrost umiejętności planowania procesu negocjacji i ich prowadzenia
  • Poznanie technik negocjacyjnych, ich rozumienia i obrony przed nimi
  • Poznanie narzędzi asertywnego rozwiązywania konfliktów

  Korzyści

  • Umiejętność przygotowania do negocjacji
  • Umiejętność prowadzenia efektywnych negocjacji
  • Zdolność stosowania różnorodnych technik negocjacyjnych i radzenia sobie z nimi
  • Umiejętność argumentowania w negocjacjach i stosowania ustępstw

  Zakres tematyczny

  • Negocjacje jako proces specyficznej komunikacji
  • Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów
  • Podstawowe pojęcia: BATNA, ZOPA, granice porozumienia
  • Sukces w negocjacjach
  • Proces negocjacji i jego etapy
  • Przygotowanie do negocjacji
  • Strategie negocjacyjne i ich znaczenie w negocjacjach
  • Techniki negocjacyjne, ich rozumienie i obrona przed nimi
  • Manipulacja a wywieranie wpływu
  • Zasady argumentowania w negocjacjach
  • Zasady dokonywania ustępstw
  • Poczucie kontroli a realna kontrola procesu negocjacji
  • Negocjacje wielostronne
  • Negocjacje win-win i zagrożenia z nimi związane
All Posts
×