• Motywacja i jej wzmacnianie

  1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z motywacją
  • Wzrost rozumienia psychologicznych mechanizmów mających wpływ na poziom motywacji
  • Poznanie sposób budowania motywacji pracowników oraz przeciwdziałania demotywacji

  Korzyści

  • Umiejętność tworzenia warunków do rozwoju motywacji pracowników
  • Zdolność do budowania adekwatnych do potrzeb systemów motywacyjnych
  • Umiejętność rozpoznawania czynników demotywujących pracowników

  Zakres tematyczny

  • Motywacja i motywowanie
  • Czynniki wpływające na motywacje pracowników
  • Źródła motywacji
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Wpływ menedżera na poziom motywacji
  • Finansowe sposoby motywowania
  • Pozafinansowe sposoby motywowania
  • Rozmowy motywujące - co działa, a co nie?
  • Demotywacja i co dalej?
All Posts
×