• Konflikty i radzenie sobie z nimi

  2 dni, 16 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Rozumienie sytuacji konfliktowych i ich prawidłowości
  • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów
  • Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacji konflitku

  Korzyści

  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacji konfliktowej jako przełożony
  • Umiejętność rozumienia sytuacji konfliktowej
  • Umiejętność definiowania przyczyn konfliktów
  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacji konfliktowej jako strona konfliktu

  Zakres tematyczny

  • Konflikt i jego rozumienie
  • Rodzaje konfliktów - koło konfliktu Christophera Moore’a
  • Fazy i przebieg konfliktu
  • Znaczenie emocji w konflikcie
  • Metody rozwiązywania konfliktów
  • Techniki radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
  • Konflikt i pozytywna dezintegracja
  • Konsekwencje nierozwiązanych konfliktów dla zespołu i jego członków
  • Konflikt jako szansa rozwojowa