• Komunikacja w biznesie

  2 dni, 16 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Rozumienie procesu komunikacji i praw nimi rządzących
  • Wzmocnienie precyzji przekazywanych komunikatów
  • Poznanie sposobów radzenia sobie z blokadami komunikacyjnymi
  • Rozwój umiejętności wykorzystania efektywnej komunikacji w budowaniu relacji biznesowych

  Korzyści

  • Znajomość podstawowych zasad komunikacji, w tym komunikacji w biznesie
  • Umiejętność wykorzystania aktywnego słuchania w pozyskiwaniu informacji i budowaniu relacji
  • Umiejętność praktycznego wykorzystania modelu Schulza von Thuna 
  • Radzenie sobie z blokadami komunikacyjnymi

  Zakres tematyczny

  • Proces komunikacji - jak przebiega i na czym polega
  • Zakłócenia komunikacyjne i ich konsekwencje
  • Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania
  • Aktywne słuchanie jako sposób pozyskiwania informacji i budowania relacji
  • Model komunikacji Schulza von Thuna i jego praktyczna aplikacja
  • Emocje i ich znaczenie w komunikacji
  • Komunikacja werbalna
  • Komunikacja pozawerbalna
  • Spójność komunikacji
  • Informacja zwrotna w komunikacji
All Posts
×