• Asertywność

  2 dni, 16 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia:

  • Wzrost zrozumienia czym jest i na czym polega asertywność
  • Zwiększenie świadomości dotyczącej własnych granic oraz granic innych osób
  • Rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się
  • Wzmocnienie umiejętności budowania postawy asertywnej na co dzień

  Korzyści

  • Analiza własnego poziomu asertywności
  • Świadomość własnych granic i tego, w jaki sposób są one przekraczane przez innych
  • Umiejętność stosowania asertywnych komunikatów
  • Umiejętność świadomego kształtowania postawy asertywnej

  Zakres tematyczny

  • Pojęcie asertywności
  • Asertywność, agresja, uległość - różnice w zachowaniu
  • Przyczyny i uwarunkowania braku asertywności
  • Autodiagnoza poziomu asertywności
  • Granice psychologiczne i ich rozpoznawanie
  • Budowanie asertywności jako zmiana
  • Metody budowania asertywnej postawy
  • Asertywna komunikacja
  • Techniki asertywnego komunikowania się